Conférence "Bénévolat bei de Jonken"

E Mëttwoch, 7. Dezember 2011 ass am Centre Convict an der Stad, eng Konferenz zum Thema "Bénévolat bei de Jonken, Tëschent Realismus an Idealismus", fir Professioneller a Bénévoler aus de Jugendorganisatiounen, déi mat jonke Bénévole schaffen.

Programm vun der Konferenz

09h00 Aschreiwung

09h15 Offiziell Begréissung

09h20 Bedeelegung a Bénévolat bei Jonken: Resultater aus dem lëtzebuergesche Jugendrapport a lëtzebuergesche Jugendstudien / Christiane Meyers

09h50 Ehrenamt und Partizipation in Jugendverbänden / Prof. Dr. Benno Hafeneger

10h25 Pause

10h45 Aarbechtsgruppen

  1. Wat kënne mir um lokale Plang maachen, fir d’Participatioun an de Bénévolat ze förderen?
  2. Wat kënne mir am Beräich vun der Formatioun vun de Responsable maachen, fir d’Participatioun an de Bénévolat ze förderen?
  3. Wat kënne mir an eiser Kommunikatioun no baussen an no banne maachen, fir d’Participatioun an de Bénévolat ze förderen?

12h30 Mëttegiessen

14h00 Resultater vun enger Enquête bei jonke Bénévolen / Steve Legille

14h20 Aussoe vu Jonken iwwert hir Erfahrungen am Bénévolat

14h40 Suite Aarbechtsgruppen

15h30 Paus

15h50 Presentatioun vun de Resultater aus den Aarbechtsgruppen

16h15-16h30 Ofschloss

Ziler vun der Konferenz

Op folgend Froe sollen Äntwerte fonnt ginn:

  • Wat kann d’Organisatioun am Ëmgang mat de Bénévole verbesseren?
  • Wéi kann een déi Jonk zu engem bénévolen Engagement bewegen?
  • Wéi erreecht een déi net engagéiert Leit am beschten national, regional a lokal?
  • Wéi kann d’Formatioun déi Jonk motivéieren, sech weider z’engagéieren?
  • Mussen d’Themen an d’Methodik ugepasst oder geännert ginn?
  • Mis à jour le 07-12-2011